L'ÈXIT ES BASA EN LA DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I MOTIVACIÓ DE TOT L'EQUIP

Arquitecte

Si no tens arquitecte a Codinachs et podem proposar un a mida. Sabrà interpretar les teves necessitats i plasmar-les en espais arquitectònics habitables i construïbles.

Director de obra

En Toni Codinachs és el director d'execució d'obra. Vetlla pels teus interessos i s'assegura que es compleixin i segueixin les condicions contractuals, aporta la millor solució als possibles inconvenients i coordina als proveïdors i l'equip d'industrials.

Industrials

A Codinachs coneixem bé els industrials que intervenen a l’obra. Són els millors però no els més cars. Són de confiança, professionals, responsables i sobe tot, saben treballar en equip.