ENS FEM CÀRREG
DE TOTA L'OBRA O BÉ PARTICIPEM EN EL MOMENT QUE ENS NECESSITIS

Sol·licitud i tramitació
de permisos

 • Permís d’obres
 • Tramitació assegurança desenal (si escau)
 • Llicència 1a ocupació
 • Cèdula habitabilitat
 • Projecte ejecutiu

 • Direcció i coordinació de l’obra
 • Acabats
 • Neteja
 • Entrega
 • Adoquinat

  Coberta de Texlosa

  Escala suspesa de formigó

  Façana aïllada amb suro i acabada amb morter a la calç

  Llosa de formigó

  Piscina

  Terra tècnic